Politica de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul fostului Regulament UE 2016/679
În conformitate cu legislația în vigoare și în conformitate cu art. 13 din fostul Regulament UE 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului, din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor date (denumită în continuare “Regulamentul”), vă informăm că Operatorul de date este WARCOM Srl (denumit în continuare “WARCOM”), cu sediul în Adro (BS), via E. Fermi Nr 3, via E. Fermi n. 3, 25030, ADRO (BS), ITALIA – tel. +39 030 7450461 – Fax +39 030 7450156 – PEC: warcom@pec.infracom.it – Identificare în scopuri de TVA: IT03196040988 – REA:BS-513191 – e-mail: info@warcom.it – www.warcom.itmailto:warcom@pec.infracom.itmailto:info@warcom.ithttp://www.warcom.it/
Date furnizate în mod voluntar de către utilizator
Pentru consultarea site-ului www.warcom.it, nu vor fi solicitate date personale de către utilizator. Cu toate acestea, orice contacte cu WARCOM sau cu trimiterea opțională, explicită și spontană a mesajelor, e-mail-ului sau a poștă tradițională, la adresele WARCOM indicate pe site-ul web, implică achiziția ulterioară a adresei, a adresei de e-mail a expeditorului sau respectiv numărul de telefon , necesar pentru a răspunde la solicitări, precum și orice alte date cu caracter personal incluse în comunicațiile aferente.
Aceste date sunt prelucrate cu unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:
pentru a urmări solicitarea / furnizarea serviciului utilizatorilor;
pentru evaluarea și îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea unor noi servicii;
expedierea de comunicări informative și comerciale, inclusiv de natura promoțională (inclusiv newsletter-ul nostru) și ofertele de servicii de către proprietar;
pentru a respecta obligațiile legale și / sau a respecta ordinele autorităților publice, inclusiv ale autorităților judiciare;
pentru a prelucra și disemina analize statistice și reprezentări grafice, dar numai în formă anonimă, acestea urmând a fi împărtășite cu terți numai dacă este necesar în scopul de mai sus.
Pentru prelucrarea datelor în aceste scopuri, nu este necesar consimțământul utilizatorului, deoarece tratamentul este considerat, în astfel de cazuri, ca fiind necesar pentru executarea unui contract din care faceți parte sau pentru a executa măsuri precontractuale la cererea dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unei obligații legale sau, iarăși, pentru executarea unui interes legitim al operatorului de date sau al terților (articolul 6 alineatul (1) literele b), c) și f) din Regulamente).
Prelucrarea va fi efectuată cu instrumente manuale și / sau computerizate și telematice, cu logică de organizare și prelucrare strict legate de scopurile în sine și, în orice caz, garantează securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
Cu excepția indicațiilor și solicitărilor dvs. specifice, precum în cazurile de mai jos, datele dvs. sunt stocate la nesfârșit pentru furnizarea serviciilor de informații furnizate, cu excepția cazului în care vor interveni alte obligații de conservare prevăzute de lege.
În cadrul activității sale și în scopurile menționate mai sus, WARCOM poate utiliza serviciile oferite de terți care acționează în numele său și în conformitate cu instrucțiunile sale, în calitate de controlori de date. Acestea sunt subiecte care furnizează WARCOM servicii de procesare sau instrumentale (de exemplu servicii pentru funcționarea e-mailului sau a site-ului). Mai multe informații despre acest lucru pot fi solicitate de la contactele indicate mai jos.
În plus față de ceea ce este menționat mai sus, WARCOM asigură că datele dvs. nu vor fi difuzate în orice fel în Italia sau transferate în interiorul sau în afara Uniunii Europene, cu excepția aspectelor strict tehnice în care furnizorii de servicii IT de la WARCOM au sediul sau serverele lor. Datele nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.
În orice moment, veți avea dreptul de a exercita drepturile stabilite de legislația în vigoare, inclusiv dreptul de a:
Primi confirmarea existenței datelor dvs. personale și să accesați conținutul acestora;
Actualiza, modifica și / sau corecta datele dvs. personale;
Pentru a solicita anularea, transformarea într-o formă anonimă, blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii sau limitarea prelucrării;
Vă opune, din motive legitime, prelucrării;
Primi o copie a datelor furnizate de dvs. și să solicitați ca aceste date să fie transmise unui alt operator de date, trimițând o cerere specifică la adresa de e-mail amministrazione@warcom.it
Aceste informații pot face obiectul unor actualizări. WARCOM invită destinatarii care doresc să cunoască actualizările prelucrării datelor cu caracter personal colectate de WARCOM să viziteze site-ul lor în mod regulat: www.warcom.it/en